Strážnice

    Podmínky projektu

    Město Strážnice požádalo na podzim roku 2012, ve spolupráci s ISES, s.r.o., o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na nákup 250 kusů kompostérů, 3 kusy velkoobjemových kontejnerů, tahač kontejnerů, 70 ks kontejnerů a svozového auta na biologicky rozložitelný odpad. Dotace byla ze strany Státního fondu životního prostředí přiznána.

    Městem Strážnice  bylo pořízeno a občanům zapůjčeno 250 ks kompostérů o objemu 900 l.