Sázava

    Podmínky projektu

    Město Sázava, ve spolupráci s ISES, s.r.o. požádalo na podzim roku 2012 o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na nákup 900 kusů kompostérů o objemu 900 l. Dotace byla ze strany Státního fondu životního prostředí přiznána.

    Do srpna roku 2014 byly všechny kompostéry na základě smlouvy o výpůjčce předány občanům města Sázava.