Šanov

    Podmínky projektu

    Obec Šanov ve spolupráci se společností ISES připravila projekt „Kompostéry pro občany obce Šanov“ na zajištění odděleného sběru bioodpadu a předcházení vzniku odpadů formou podpory domácího kompostování. Projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie a Státního fondu životního prostředí České republiky prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí.

    V rámci projektu bylo pořízeno a občanům zapůjčeno 170 ks kompostérů o objemu 900 l a kombinovaný štěpkovač s drtičem dřevní hmoty.

    Pro realizaci dalšího projektu "Oddělený sběr biologicky rozložitelného odpadu v obci Šanov"podpořeného z Operačního programu Životní prostředí, byly pořízeny velkoobjemové kontejnery na odpad ze zeleně a traktorový nosič kontejnerů, pro zajištění jejich obsluhy.