Městec Králové

    Podmínky projektu

    Městec Králové, ve spolupráci s ISES, s.r.o. požádal v roce 2014 o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt Systém odděleného sběru biologicky rozložitelného odpadu v Městci Králové. Dotace byla ze strany Státního fondu životního prostředí přiznána.

    Pro realizaci projektu bylo městem pořízeno 8 ks velkoobjemových kontejnerů na bioodpad a svozové vozidlo pro zajištění jejich obsluhy. Dále bylo pořízeno 100 kusů kompostérů o objemu 900 l.