MČ Praha - Suchdol

    Podmínky projektu

    Městská část Praha-Suchdol ve spolupráci se společností ISES připravila projekt na předcházení vzniku odpadů formou podpory domácího kompostovaní. Projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie a Státního fondu životního prostředí České republiky prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí.

    V rámci realizace projektu bylo pořízeno a občanům zapůjčeno 350 ks kompostérů o objemu 900 l a kombinovaný štěpkovač s drtičem dřevní hmoty.