Hradištko

    Podmínky projektu

    Obec Hradištko ve spolupráci se společností ISES připravila projekt „Svoz biologicky rozložitelného odpadu v obci Hradištko“ na zajištění odděleného sběru bioodpadu a předcházení vzniku odpadů formou podpory domácího kompostování. Projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie a Státního fondu životního prostředí České republiky prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí.

    V rámci projektu bylo pořízeno a občanům zapůjčeno 100 ks kompostérů o objemu 900 l, dále byly pořízeny velkoobjemové kontejnery na odpad ze zeleně, svozový automobil pro zajištění jejich obsluhy, kombinovaný štěpkovač s drtičem dřevní hmoty.                                                     

    Podmínkou účasti v projektu je umístění kompostéru na vlastním nebo pronajatém oploceném pozemku na území obce Hradištko, tedy na katastrálním území Hradištko pod Medníkem.