Čistá u Rakovníka

    Podmínky projektu

    Obec Čistá, ve spolupráci s ISES, s.r.o. požádala na konci roku 2013 o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt Oddělený sběr biologicky rozložitelného odpadu v obci Čistá. Dotace byla ze strany Státního fondu životního prostředí přiznána.

    Pro realizaci projektu byly obcí pořízeny 4 velkoobjemové kontejnery na bioodpad a traktorový nosič kontejnerů pro zajištění jejich obsluhy. Dále bylo pořízeno o občanům zapůjčeno 220 kusů kompostérů o objemu 720 l.