Brozany nad Ohří

    Podmínky projektu

    Městys Brozany nad Ohří, ve spolupráci s ISES, s.r.o. požádal v roce 2013 o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt Systém separace odpadu Brozany nad Ohří. Dotace byla ze strany Státního fondu životního prostředí přiznána.

    Pro realizaci projektu byla městysem vybudována 2 stanoviště podzemních kontejnerů na tříděný odpad - papír, sklo a plasty a dále bylo pořízeno 100 kusů kompostérů a 100 ks bionádob - kompostejnerů.

    Občanům městyse byly zapůjčovány kompostéry objemu 900 l nebo bionádoby o objemu 240 l.

    Podmínkou účasti v projektu je umístění kompostéru nebo bionádoby na území městyse Brozany nad Ohří - tedy na katastrálním území Brozany nad Ohří nebo Hostěnice u Brozan.