Bakov nad Jizerou

  Podmínky projektu

  Město Bakov nad Jizerou, ve spolupráci s ISES, s.r.o., požádalo v létě 2017 o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na nákup 500 ks kompostérů. Dotace byla ze strany Státního fondu životního prostředí přiznána.

  V rámci projektu budou kompostéry nabídnuty všem, kteří vlastní či mají pronajatý pozemek na území města Bakov nad Jizerou.

   

  Zapůjčení kompostérů bude ošetřeno smlouvou o výpůjčce, ve které se občané zavážou kompostér umístit na vlastním pozemku nebo na jiném pozemku se souhlasem majitele na katastrálním území města Bakov nad Jizerou a po dobu udržitelnosti projektu jej budou využívat k danému účelu, tj. kompostování biologicky rozložitelného odpadu. Kompostéry budou zapůjčeny uchazečům vybraným na základě pořadníku sestaveného z došlých přihlášek. Výpůjčka bude realizována bezplatně.

  V současné době probíhá zadavací řízení na výběr dodavatele kompostérů.