Sudoměřice

    Podmínky projektu

    Obec Sudoměřice (o. Hodonín), ve spolupráci s ISES, s.r.o. požádalo na podzim roku 2012 o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na nákup 250 kusů kompostérů, 3 velkoobjemových kontejnerů a svozového auta na biologicky rozložitelný odpad. Dotace byla ze strany Státního fondu životního prostředí přiznána.

    Obec Sudoměřice  zakoupila 250 ks kompostérů, které byly v roce 2014 na základě smlouvy o výpůjčce rozdávány občanům.