Červený Kostelec

    Podmínky projektu

    Město Červený Kostelec, ve spolupráci s ISES, s.r.o. požádalo na jaře roku 2013 o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na nákup 100 kusů kompostérů a svozové auto na bioodpad. Dotace byla ze strany Státního fondu životního prostředí přiznána.

    Koncem roku 2013 bylo městem Červený Kostelec zakoupeno 100 ks kompostérů. V prvním čtvrtletí roku 2014 byly kompostéry na základě smlouvy o výpůjčce zapůjčeny občanům města.