Hlavní město Praha

  Podmínky projektu

  Hlavní město Praha realizuje projekt Podpora domácího kompostování.

  Předmětem projektu je pořízení 1750 ks kompostérů - 1400 ks kompostérů o velikosti cca 1000 l a 350 ks dvoukomorových kompostérů o velikosti cca 2000 l - viz ilustrační foto:

         

   

  Podmínkou účasti v projektu bude umístění kompostéru na vlastním, či pronajatém, oploceném pozemku, na území hl. m. Prahy.

  Kompostér bude na základě smlouvy o výpůjčce a následném darování účastníkům projektu zapůjčen po dobu udržitelnosti projektu. Po skončení udržitelnosti projektu zůstane kompostér ve vlastnictví účastníků projektu.

   

  Žádost o dotaci byla ze strany SFŽP ČR přiznána.

  V současné době je realizováno zadávací řízení na dodavatele kompostérů.

  Předpokládá se, že kompostéry budou k dispozici v druhé polovině roku 2018.

   

  Kapacita žádostí o kompostér byla již naplněna.

  Všechny žádosti o kompostér podané do 22.5.2018 Hlavní město Praha eviduje a všem žadatelům bude přímo městem zaslána informace o dalším postupu.

  Ke komunikaci byl zřízen e-mail

  komposter@praha.eu