Chrudim

  Podmínky projektu

  Město Chrudim, ve spolupráci s ISES, s.r.o., požádalo koncem roku 2016 o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na nákup 1 500 kusů kompostérů, nádoby na textilní materiál a dvou knihobudek. Dotace byla ze strany Státního fondu životního prostředí přiznána.

  V rámci projektu budou kompostéry nabídnuty všem, kteří vlastní či mají pronajatý pozemek na území města Chrudim.

  Zapůjčení kompostérů bude ošetřeno smlouvou o výpůjčce, ve které se občané zavážou kompostér umístit na vlastním pozemku nebo na jiném pozemku se souhlasem majitele na katastrálním území Chrudim, Topol, Medlešice, Vestec a Vlčnov a po dobu udržitelnosti projektu jej budou využívat k danému účelu, tj. kompostování biologicky rozložitelného odpadu. Kompostéry budou zapůjčeny uchazečům vybraným na základě pořadníku sestaveného z došlých přihlášek. Výpůjčka bude realizována bezplatně.

  Příjem žádostí o kompostér a distribuce kompostérů nadále probíhá.

   

  K 17. 11. 2018 bylo požádáno o 1390 ks kompostérů. 

  Město Chrudim má k dispozici ještě 110 kusů kompostérů.

   

  Pokud máte zájem o kompostér, můžete si o něj požádat přímo na stránkách města.